fbpx

Privaatsus​

DUGLAS & DUGLAS OÜ (meie) oleme pühendunud teie eraelu puutumatuse kaitsmisele ja austamisele.
 
Austame teie eraelu puutumatust ja oleme pühendunud teie isikuandmete kaitsmisele. Käesolev privaatsusteatis annab teile teada, kuidas me hoolitseme teie isikuandmete eest, kui te külastate meie veebisaiti (olenema sellest, kust te seda teete), osalete meie võistlustes või müügiedendustes või liitute turundus-, püsikliendi või auhinnaskeemidega. Käesolevast privaatsusteatisest saate lugeda privaatsusega seotud õiguste kohta ja selle kohta, kuidas seadus teid kaitseb.
 
Duglas & Duglas OÜ veebisait ei ole mõeldud lastele ja me ei kogu teadlikult lastega seotud andmeid.
 
Käesolevat privaatsusteatist on oluline lugeda koos muude meie poolt konkreetsetel puhkudel pakutavate privaatsusteatiste või õiglase töötlemise teatistega, mida me võime edastada, kui me kogume või töötleme teie isikuandmeid, et te oleksite täielikult teadlik sellest, kuidas ja miks me teie isikuandmeid kasutame. Käesolev privaatsusteatis täiendab muid teatisi ja ei ole mõeldud neid tühistama.
 
Tähtis on, et teie isikuandmed, mis on meie valduses, on täpsed ja kehtivad. Palun andke meile teada, kui teie isikuandmed muutuvad meievahelise suhte ajal.
 
Vastutav töötleja
 
Duglas & Duglas OÜ on vastutav töötleja ja vastutab teie isikuandmete eest.
 
Meie kontaktandmed
 
Duglas & Duglas OÜ on osaühing, mille registrikood on 11995629 ja mille asukoht on Estonia pst 9, 10143 Tallinn, Eesti
 
info@duglas.ee
 
Duglas & Duglas OÜ veebisaidil võib olla linke kolmandate isikute veebisaitidele, pistik- ja rakendusprogramme. Nendel linkidel klõpsamine või nende ühenduste võimaldamine võib lubada kolmandatel isikutel koguda või jagada andmeid teie kohta. Me ei kontrolli selliste kolmandate isikute veebisaite ja me ei vastuta nende andmekaitsega seotud avalduste eest. Kui te lahkute meie veebisaidilt, soovitame teil lugeda iga külastatava veebisaidi privaatsusteatist.
 
Isikuandmed, mida me teie kohta kogume
 
Me võime koguda, kasutada, salvestada ja edastada erinevaid isikuandmeid teie kohta ning töödelda teie kohta järgmisi andmeid:
 

 • identiteediandmed – nt teie eesnimi, sünninimi, perekonnanimi, kasutajanimi või samalaadsed tunnused, perekonnaseis, ametinimetus, sünniaeg ja sugu;
 • kontaktandmed – nt teie postiaadress, e-posti aadress ja telefoninumbrid;
 • finantsandmed – nt teie pangakonto ja maksekaardi andmed;
 • tehinguteave – nt andmed maksete kohta teile ja teilt ning muu teave toodete ja teenuste kohta, mida te olete meilt ostnud;
 • tehniline teave – nt andmed, mis me saame, kui te külastate meie veebisaiti, teie brauseri liik ja versioon, ajavööndi seadistus ja teie asukoht, brauseri pistikprogrammide liigid ja versioonid, operatsioonisüsteem ja platvorm ning muu tehnoloogia seadmetel, mida te kasutate meie veebisaidi külastamiseks;
 • profiili teave – nt teie kasutajanimi ja salasõna, teie poolt esitatud tellimused, teie huvid, eelistused, tagasiside ja uuringute vastused;
 • kasutajateave – hõlmab teavet selle kohta, kuidas te kasutate meie veebisaiti ja teenuseid;
 • muu teiega seotud teave, mida te võite meile anda;
 • turundus- ja kommunikatsioon – hõlmab teie eelistusi meilt turundusteabe saamiseks.


Kui te ei anna meile oma isikuandmeid, kui me peame neid koguma seaduse või meie ja teie vahelise lepingu tingimuste kohaselt ja te neid andmeid meie palve korral ei anna, ei pruugi me suuta täita lepingut, mis meil teiega on või mida me üritame teiega sõlmida (näiteks pakkuda teile meie teenuseid). Sellisel juhul võime olla sunnitud tühistama teie poolt kasutatava toote või teenuse, kuid me anname teile teada, kui see juhtub.
 
Kuidas me teie isikuandmeid kogume
 
Me kasutame allpool loetletud erinevaid meetodeid andmete kogumiseks teilt ja teie kohta.
 
Teie poolt meile antav teave. 
 
Te võite anda meile andmeid enda kohta, kui te täidate vorme meie veebisaidil www.duglas.ee, kui te end registreerite või külastate meid meie asukohas või võtate meiega ühendust telefoni teel, e-kirjaga või muul viisil. See hõlmab teavet, mida te annate, kui te registreerute meie veebisaidi kasutamiseks, tellite meie teenuseid, otsite toodet, esitate meie veebilehel tellimuse, osalete vestluspaneelides või muudes sotsiaalmeedia kanalites meie veebisaidil, osalete võistluses, müügiedenduses või uuringus, teatate probleemist meie veebisaidil või ühinete turundus-, püsikliendi, asukoha või auhinnaskeemiga.

Andmed mida me teie kohta kogume. 
 
Kui te külastate meie veebisaiti, võime me automaatselt koguda järgmist teavet:
arvutitehniline teave, sealhulgas internetiprotokolli (IP) aadress, mida kasutatakse teie arvuti ühendamisel internetti, teie sisselogimise andmed, brauseri liik ja versioon, ajavööndi seadistus, brauseri pistikprogrammide liigid ja versioonid, operatsioonisüsteem ja platvorm. Kogume neid isikuandmeid küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid kasutades. Täpsema info leiate meie küpsiste kasutamise põhimõtetest.

teave teie külastuse kohta, sealhulgas täielikud internetiaadresside (URL) teekonnaandmed meie veebisaidile, läbi selle ja sellelt (sealhulgas kuupäev ja kellaaeg); tooted, mida te vaatasite või otsisite; lehe reageerimisajad, allalaadimisvead, teatavate lehtede külastuse kestus, lehe interaktsiooniteave (nt kerimised, klikid ja hiirega üleveeretamised) ja meetodid, mida kasutatakse lehelt lahkumiseks ja ning klienditeeninduse numbrile helistamiseks kasutatud telefoni number.

Teave, mille saame muudest allikatest.
 
Võime saada teavet teie kohta ka siis, kui te kasutate muid meie hallatavaid veebisaite või muid meie pakutavaid teenuseid. Sellisel juhul teavitame teid selliste andmete kogumisel, et neid võidakse jagada ettevõttesiseselt ja ühendada sellelt veebisaidilt kogutud andmetega. Teeme tihedat koostööd ka kolmandate isikutega (sealhulgas näiteks äripartnerid, tehniliste, makse- ja tarneteenuste alltöövõtjad, reklaamivõrgustikud, analüüsipakkujad, otsinguteabe pakkujad, krediidiagentuurid) ja võime saada nende käest teie kohta teavet.

Samuti kogume, kasutame ja jagame koondandmeid, nt statistilised või demograafilised andmed mis tahes eesmärgil. Koondandmed võidakse tuletada teie isikuandmetest, kuid neid ei käsitleta seaduse järgi isikuandmetena, kuna need andmed ei paljasta ei otseselt ega kaudselt teie isikut. Näiteks võime koondada teie teatavaid kasutusandmeid, et arvutada kasutajate protsent, kes hindavad konkreetset veebisaidi funktsiooni. Kui me ühendame või koondama andmeid teie isikuandmetega, nii et nende alusel saab teid otseselt või kaudselt tuvastada, käsitleme me ühendatud andmeid siiski isikuandmetena, mida kasutatakse kooskõlas käesoleva privaatsusteatisega.
Me ei kogu teie kohta isikuandmete eriliike (see hõlmab üksikasju teie rassilise või etnilise päritolu, usuliste või poliitiliste vaadete, seksuaalelu, seksuaalse sättumuse, ametiühingusse kuulumise kohta, teie terviseandmeid ja geneetilisi ja biomeetrilisi andmeid). Samuti ei kogu me andmeid süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegude kohta.
 
Kuidas me teie isikuandmeid kasutame
 
Kasutame oma teenuse pakkumisel andmeid teie kohta mitmel järgmisel viisil:
 

 • meie ettevõtte ja veebisaidi haldamiseks ja kaitseks, sealhulgas tõrkeotsing, kasutuse kontroll ja järelevalve;
 • andmeanalüüsiks, süsteemihoolduseks ja -toeks ning uuringute töötlemiseks;
 • meie ettevõtte uute klientide registreerimiseks, kes on liitunud meie veebisaidil või meie äpis või avanud konto läbi meie veebisaidi;
 • tellimuste töötlemiseks, sealhulgas maksete ja tasude halduseks;
 • meie ja teie vahel sõlmitud lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks ja teabe andmiseks teile toodete ja teenuste kohta, mida te meilt palute;
 • meie teenuste pakkumiseks teile ja nende parendamiseks;
 • teie teavitamiseks muutustest meie teenustest, tingimustest või privaatsuspõhimõtetest;
 • asjakohase veebisaidi sisu ja reklaamide pakkumiseks teile ning edastatava reklaami tõhususe mõõtmiseks ja mõistmiseks;
 • tagamaks, et meie veebisaidi ja/ või meie äpi sisu esitatakse teie ja teie arvuti jaoks kõige tõhusamal viisil;
 • teile teid huvitada võivate ettepanekute tegemiseks ja soovituste andmiseks.


 
Kasutame teie isikuandmed järgmistel alustel:
 

 • lepingu täitmiseks, nt üksikisiku palkamiseks meie teenuste osutamiseks;
 • õiguslike ja regulatiivsete nõuete täitmiseks.


Kui see on vajalik meie (või kolmanda isiku) õigustatud huvides ja teie huvides ning põhiõigused ei tühista neid huvisid, nt:

 • meie dokumentide ajakohastena hoidmiseks ja uurimaks, kuidas meie kliendid meie tooteid ja teenuseid kasutavad;
 • meie toodete ja teenuste arendamiseks ning meie ettevõtte kasvatamiseks;
 • meie turundusstrateegia kohta teabe andmiseks ja selle ajakohastamiseks;
 • meie äritegevuse jaoks, haldus-ja IT-teenuste, võrguturbe tarvis, pettuste vältimiseks ja äri ümberkorraldamise kontekstis või kontserni ümberkorraldamise käigus).
   

Turundus
 
Üldiselt ei tugine me teie isikuandmete töötlemise juriidilise alusena nõusolekule, välja arvatud otseturundusmaterjalide saatmine teile e-postiga. Kui te saate meile turundusteateid ja ei soovi neid enam saada, võite igal ajal tellimuse tühistada, saates meile e-kirja aadressile info@duglas.ee
 
Võtame teilt selgesõnalise nõusoleku enne teie isikuandmete jagamist turunduseesmärkidel Duglas & Duglas OÜ-sse mittekuuluvatele ettevõtetele.
 
Te võite saada meilt turundusteavet, kui te olete meilt teavet palunud või ostnud meilt kaupa või kui te olete andnud meile oma andmed võistlusega liitumisel või registreerunud müügiedendustegevuse jaoks, olete te andnud nõusoleku sellise turundusteabe saamiseks.
 
Te võite igal ajal paluda meil või kolmandatel isikutel lõpetada teile turundusteadete saatmine, saates e-kirja aadressile info@duglas.ee
 
Eesmärgi muutumine
 
Kasutame teie isikuandmeid üksnes nendel eesmärkidel, milleks me neid kogusime, kui me põhjendatult ei leia, et meil on neid vaja kasutada muul põhjusel ja see põhjus on kooskõlas algse põhjusega.
 
Kui meil on vaja kasutada isikuandmeid muul põhjusel, teavitame teid ja selgitame, missugusel õiguslikul alusel me võime seda teha.
 
Palun pange tähele, et me võime teie isikuandmeid töödelda teie teadmata või nõusolekuta eespool toodud eeskirjade kohaselt, kui seadus seda nõuab või lubab.
 
Teie isikuandmete jagamine 
 
Meil võib olla vaja jagada teie isikuandmeid teatavatele usaldusväärsetele kolmandatele isikutele nendega sõlmitud lepingute kohustustega kohaselt ja abistamaks meid meie teenuste osutamisel, sealhulgas:
 

 • kliendisuhete juhtidele ja äripartneritele, tarnijatele ja alltöövõtjatele nendega või teiega sõlmitud lepingute täitmiseks;
 • analüüsi- ja otsingumootorite pakkujatele, kes aitavad meil meie veebisaiti parendada ja optimeerida;
 • kolmandatele isikutele, kellele me võime otsustada meie ettevõtte või varad müüa, võõrandada või kellega me võime otsustada oma ettevõtte osad ühendada. Teise võimalusena võime püüda omandada teisi ettevõtteid või nendega ühendada. Kui meie äritegevuses toimub muutus, siis kasutavad uued omanikud teie isikuandmeid samamoodi, nagu käesolevas privaatsusteatises märgitud.


Kui me oleme kohustatud teie isikuandmed avaldama või jagama selleks, et täita mis tahes juriidilist kohustust või et jõustada või kehtestada meie kasutustingimused või muud tingimused, lepingud ja muud kokkulepped või kaitsta Duglas & Duglas OÜ, meie klientide ja teiste õigusi, vara või ohutust. See hõlmab teabevahetust teiste ettevõtete ja organisatsioonidega kaitseks pettuse vastu ja krediidiriski vähendamiseks.

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme
 
Oleme kehtestanud asjakohased turvameetmed kaitsmaks teie isikuandmeid juhusliku kaotsimineku, kasutamise või neile lubamatu juurdepääsu, muutmise või avalikustamise eest. Lisaks piirame juurdepääsu teie isikuandmetele nende töötajate, agentide, töövõtjate ja muude kolmandate isikutega, kellel on neid tööalaselt vaja teada. Nad töötlevad teie isikuandmeid ainult meie juhiste kohaselt ja neil on konfidentsiaalsuskohustus.
 
Oleme kehtestanud isikuandmetega seotud rikkumise kahtluse korral kasutatavad protseduurid ning me teavitame teid ja sobivat reguleerimisasutust rikkumisest, kui seda meilt seadusega nõutakse.
 
Kui kaua me teie isikuandmeid hoiame 
 
Me hoiame teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks.
 
Teie isikuandmete asjakohase säilitusaja kindlaksmääramiseks võtame me arvesse isikuandmete hulka, laadi ja tundlikkust, isikuandmete lubamatust kasutusest või avalikustamisest tekkiva võimaliku kahju riski, eesmärke, milleks me teie isikuandmeid töötleme, ja kas me saame eesmärgid saavutada muul viisil. Võtame ka arvesse juriidilisi ja regulatiivseid nõudeid, mille kohaselt peab isikuandeid säilitama minimaalse aja jooksul, kohtumenetluste algatamise aegumistähtaegu, head tava ja Duglas & Duglas OÜ üldiseid ärieesmärke.
 
Teie isikuandmete rahvusvaheline edastamine 
 
Me ei edasta teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda.
 
Teie õigused seoses teie isikuandmetega
 
Teil on teatavad õigused Euroopa Liidu andmekaitse üldmääruste ja muude andmekaitseseaduste aluse seoses oma isikuandmetega. Te saate:
 

 • taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele ja sellele, kuidas me neid töötleme;
 • taotleda meie valduses olevate teie isikuandmete parandamist;
 • paluda meil teie isikuandmed kustutada;
 • esitada meile vastuväide oma isikuandmete töötlemise kohta;
 • taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist;
 • taotleda oma isikuandmete edastamist teile või kolmandale isikule;
 • võtta igal ajal tagasi nõusolek, kui me tugineme teie isikuandmete töötlemisel nõusolekule. See ei mõjuta siiski enne tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust. Kui te võtate oma nõusoleku tagasi, ei saa me teile oma teenuseid osutada. Nõustame teid, kui see on nii teie nõusoleku tagasivõtmise ajal. Palun pange tähele, et isegi pärast seda, kui te olete otsustanud oma nõusoleku tagasi võtta, võime me saada jätkata teie isikuandmete töötlemist vajalikus või seadusega muul viisil lubatud ulatuses, eelkõige meie juriidiliste õiguste kasutamise ja kaitsmise või meie juriidiliste ja regulatiivsete kohustuste täitmisega seoses.